Głównej zawartości

Podczas IV sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, której posiedzenie odbyło się w dniu 18 lutego br., nowym Radnym Powiatu Stargardzkiego został Pan Zdzisław Rygiel. W Radzie Powiatu zastąpił Panią Ewę Sowę, która objęła funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński i w związku z tym, musiała zrzec się mandatu.

Pan Zdzisław Rygiel został członkiem Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Podczas IV sesji przyjęto również szereg uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim oraz o stanie bezrobocia w powiecie stargardzkim na koniec 2014 r.


Fot. Tadeusz Surma