Głównej zawartości

Forum starostwoNa temat lokalnego rynku pracy – trendów, perspektyw oraz wyzwań, mówili uczestnicy Stargardzkiego Forum zorganizowanego 20 lutego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie oraz Powiat Stargardzki.

 

Forum odbyło się w starostwie. Do udziału w rozmowach zaproszono przedstawicieli instytucji związanych z rynkiem pracy, przedsiębiorców, samorządowców, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i pracowników działów HR.

Uczestników przywitały: Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości ZPSB Ewelina Świergiel. Spotkanie podzielono na trzy panele. Pierwszy z nich dotyczył diagnozy i trendów lokalnego rynku pracy. W tej części wystąpili przedstawiciele urzędów pracy – wojewódzkiego i powiatowego.

Następnie w drugim panelu skupiono się na związku rynku pracy z biznesem. Jakie są oczekiwania, perspektywy rozwoju i planowane inwestycje? Na te pytania odpowiadali: Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Arkadiusz Kocikowski oraz Marcin Pawlina z HR Business Support Cargotec.

Trzeci i ostatni panel forum dotyczył związku między edukacją a potrzebami lokalnego rynku pracy, a także sytuacji młodzieży i osób po pięćdziesiątym roku życia na lokalnym rynku pracy. W tej części wystąpili: Wicestarosta Iwona Wiśniewska, dr Grażyna Maniak – prof. ZPSB, ekspert w zakresie Long Life Learning, a także Barbara Głowacz – ekspert ZPSB w zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+.

Stargardzkie Forum było doskonałą okazją do zainicjowania dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk i tym samym do wymiany doświadczeń, opinii i oczekiwań w odniesieniu do lokalnego rynku pracy.

Fot. Tadeusz Surma