Głównej zawartości

96676Stowarzyszenie PROGRESS  zaprasza organizacje pozarządowe do wspólnych działań na terenie powiatu stargardzkiego w ramach projektów partnerskich.


Stowarzyszenie od sierpnia 2014 roku jest ambasadorem sieci ZaFOS – Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych na terenie powiatu stargardzkiego, do którego przyłączenia się zaprasza. ZaFOS istnieje od 2001 r. i jest związkiem stowarzyszeń socjalnych województwa zachodniopomorskiego, skupiającym obecnie ponad 80 organizacji pozarządowych. Jego głównym zadaniem jest wspieranie organizacji członkowskich. W ramach współpracy stowarzyszenie oferuje: bezpłatne doradztwa, pomoc w uzyskaniu dotacji, szkolenia dla działaczy organizacji członkowskich  z cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu „Budowanie zachodniopomorskiej sieci organizacji pozarządowych ZaFOS”.

Szkolenia odbywać się będą w Barlinku i Świnoujściu w systemie weekendowym od piątku do niedzieli po 16 godz./zjazd. Uczestnicy szkoleń otrzymają: materiały merytoryczne, zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Tematyka szkoleń:
MODUŁ 1 – POD PARASOLEM NIE ZMOKNIESZ (16 godz.)
Budowa organizacji sieciowej, dobre praktyki jej rozwoju, bariery budowania sieci, cele strategiczne- budowanie odpowiedzialności.
MODUŁ 2 – DNA PROJEKTU (16 godz.)
Koncepcja i zarządzanie projektem, wytyczne i konstrukcja wniosków o wsparcie; rola lidera
w projektach partnerskich.
MODUŁ 3 – WNIOSKI POD MIKROSKOPEM (16 godz.)
Analiza problemów, definiowanie celów głównych i szczegółowych.
MODUŁ 4 – Z LUPĄ O FINANSACH (16 godz.)
Harmonogram rzeczowo-finansowy działań, budżet, wniosek o płatność, wyliczenie
i pozyskanie wkładu własnego, sprawozdawczość - w ujęciu merytorycznym i finansowym.
MODUŁ 5 – STANDARDY PRACY W NGO (16 godz.)
Warsztaty dotyczące opracowanych standardów działania ZaFOS oraz strategii rozwoju sieci.

Wszelkie pytania: Agnieszka Myszkowska, tel. 531 902 267 – Ambasador ZaFOS