Głównej zawartości

P9103065W poniedziałek 23 marca rozpoczną się roboty związane z wykonaniem odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych.

 

Już niedługo kierowcy korzystający z tej trasy będą mogli odetchnąć z ulgą. Przez około trzy miesiące prowadzone będą tam prace, mające na celu polepszenie warunków infrastrultury drogowej. W ramach realizacji zadania przewidziano: przebudowę drogi na odcinku o długości 2454 m, wykonanie poboczy ulepszonym kruszywem oraz destruktem bitumicznym na całej długości odcinka o szerokości 1,25 m, wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości z mas mineralno-bitumicznych oraz oznakowania poziomego i pionowego na całej długości odcinka.

To jeden z etapów przedsięwzięcia: Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Zakończenie robót planowane jest na początek lipca br.

W związku z remontem drogi nie obejdzie sie bez utrudnień. Od 23 marca droga powiatowa nr 1716Z na odcinku: od skrzyżowania Strzebielewo - Krępcewo do miejscowości Kolin, zostanie zamknięta. Zakaz ruchu na tym odcinku nie dotyczy jedynie pojazdów służb ratowniczych. Przejazd tranzytowy pojazdów będzie odbywać się  wyznaczonym objazdem: Witkowo - Krępcewo - Rzeplino - Bralęcin - Dolice.

Mapa:

mapka

Tak wygląda obecny stan nawierzchni, która wkrótce będzie remontowana:

P9103066P9103071