Głównej zawartości

herbpowiat1W środę 25 marca o godz. 12.00 w sali 103 starostwa odbędą się V obrady Rady Powiatu Stargardzkiego. Po rozpatrzeniu spraw regulaminowych, przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 18.02-25.03.2015 r.

Ponadto, radni rozpatrzą projekty uchwał w sprawie przyjęcia informacji o działalności za rok 2014: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. Odbędzie się również głosowanie nad udzieleniem dotacji celowej dla SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.bip.powiatstargardzki.pl