Głównej zawartości

Gwiazda powiatu OKZ uwagi na sygnały od mieszkańców Stargardu o telefonach od niezidentyfikowanych firm namawiających mieszkańców do współpracy w celu obniżenia kosztów zużycia energii, informujemy, iż te firmy nie działają na zlecenie Gminy Miasto Stargard Szczeciński i nie posiadają pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do działania w tym zakresie.


Wyłączne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta do zbierania danych niezbędnych do opracowania  dokumentu pn.: „Zintegrowany  Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (PGN)”, otrzymała  Firma ATMOTERM  z siedzibą w Opolu.

Formą pozyskiwania informacji od właścicieli domków jednorodzinnych na terenie Stargardu jest ankieta dostępna na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym, należy zachować ostrożność w przekazywaniu informacji dotyczących Państwa gospodarstw domowych.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim