Głównej zawartości

StargardiaWydano kolejny rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.  W środę 1 kwietnia odbyła się promocja VIII tomu „Stargardii”.


Spotkanie promocyjne poprowadziła kustosz muzeum i zastępca dyrektora Jolanta Aniszewska. Wziął w nim udział jeden ze współautorów „Stargardii” Michał Spandowski, który wygłosił wykład pt. „Inkunabuły dawnych bibliotek w Stargardzie”. Dwa egzemplarze starych druków można było podziwiać zza szklanej gabloty podczas spotkania.

Jak zaznaczył dyrektor muzeum, Marcin Majewski, „Stargardia” nie dotyczy wyłącznie miasta Stargard, ale jest poświęcona przeszłości i kulturze Pomorza. Pokrótce omówił również najnowsze wydanie „Stargardii”, która różni się od pozostałych. Zmianie uległa m.in. szata graficzna, ale nowości można znaleźć także w środku.

Dyrektor podziękował obecnemu na spotkaniu Staroście Stargardzkiemu Ireneuszowi Rogowskiemu. Powiat Stargardzki wsparł wydanie rocznika kwotą 20 tysięcy złotych.

Na koniec odbyło się wręczenie egzemplarzy autorom tekstów oraz osobom, które miały wkład w powstanie periodyka. 

Fot. Starostwo Powiatowe