Głównej zawartości

20150331zs1aUczeń Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Robert Sikora zajął I miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu FAST 2015 organizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Fundację Aleksandra Jabłońskiego. Finał i wręczenie nagród miały miejsce 28 marca 2015 r. w Toruniu.

Konkurs przeznaczony był dla osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Olimpiady Fizycznej oraz wcześniej osiągnęły sukcesy w dziedzinie fizyki. Praca Roberta – ucznia Technikum Mechatronicznego, polegała na przeprowadzeniu badań procesu sterowania mocą dostarczaną do żarówki w zależności od współczynnika wypełnienia przebiegu prostokątnego. Układ opierał się na tranzystorze POWER MOSFET, który został użyty w roli szybkozmiennego klucza elektronicznego. Badania polegały na obserwacji i interpretacji przebiegów napięciowych i prądowych otrzymanych w wyniku sterowania układu sygnałem prostokątnym o częstotliwości 1 kHz  i regulowanym współczynniku wypełnienia. Wyniki pomiarów zostały poddane analizie liczbowej po uprzedniej identyfikacji i interpretacji zachodzących podczas badań zjawisk. Do wizualizacji przebiegu uczeń wykorzystał bazę sprzętową szkoły: generator funkcyjny, oscyloskop analogowy, oscyloskop cyfrowy oraz zasilacz laboratoryjny. Na potrzeby projektu uczeń wykonał odpowiedni układ badawczy umożliwiający obserwację zachodzących zjawisk.

Pomocą i doświadczeniem służyli Robertowi nauczyciel fizyki i wicedyrektor szkoły mgr Ryszard Kondracki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Robert Białas, który udostępnił Laureatowi pracownię szkolną do niezbędnych badań i pomiarów. Fizyka jest wielką pasją Roberta Sikory, który podkreśla, że teoria, którą przyswoił dopiero w wymiarze praktycznym, doświadczalnym, daje wielką satysfakcję.

Laureat otrzymał nagrodę w postaci 100% liczby punktów w procesie rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co w praktyce oznacza indeks na wybrany kierunek, stypendium w wysokości 300 zł miesięcznie na okres I roku studiów oraz bezpłatne miejsce w domu studenckim.

źródło: zs1.stargard.pl