Głównej zawartości

Festiwal nauki i sztuki I LOWykłady, warsztaty, spotkania z naukowcami i badaczami – 10 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym rządziła nauka i sztuka. Uczniowie tej szkoły, a także zaproszeni gimnazjaliści, spędzili ten dzień naprawdę interesująco.

 

Był to już drugi Festiwal Nauki i Sztuki w I LO. Zamiast lekcji, dla uczniów przygotowano szereg interesujących zajęć i wykładów z różnych dziedzin. Wprowadzono ich m.in. w świat antropologii, archeologii i zabytków. Tematyki tej dotyczyły zajęcia pn. „Archeolog w mieście” poprowadzone przed Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie dra Marcina Majewskiego czy też „Stan zdrowia, choroby, zwyrodnienia oraz patologie oczami antropologa” poprowadzone przez Marcina Burdzieja, również ze stargardzkiego muzeum. O tym jak archeologia łączy się ze współczesnością opowiedzieli członkowie Studenckiego Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego podczas zajęć: „Rekonstrukcja zabytków archeologicznych z wykorzystaniem grafiki 3D”.

Nie zabrakło też zajęć skierowanych do „umysłów ścisłych”. Uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach „Matematyczne Origami” i wykładzie dra Tomasza Denkiewicza na temat reaktorów jądrowych.

Dr hab. Anita Kołodziej-Skalska i dr inż. Małgorzata Szewczyk wprowadziły młodzież w świat pszczół, a dr Halina Prętka-Ziomek z Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu w świat astronomii. Dzięki teleskopowi ustawionemu na boisku szkolnym młodzież mogła obserwować Słońce.    

Dzięki współpracy z instytucjami i uczelniami wyższymi, udało się zorganizować mnóstwo ciekawych zajęć. Ale festiwal to również święto sztuki, dlatego w I LO odbył się Koncert Młodych Talentów. W dwóch salach lekcyjnych można było podziwiać prace fotograficzne i plastyczne przygotowane przez uczniów i nauczycieli I LO.

Fot. Tadeusz Surma