Głównej zawartości

Dzien InwalidySeniorzy oraz zaproszeni goście 15 kwietnia uczcili Światowy Dzień Inwalidy. Od lat spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i rozmów spędzonych w miłej atmosferze.


Uroczystość w Domu Kultury Kolejarza poprzedziła wycieczka po Stargardzie, a dzień wcześniej odprawiono Mszę Święto w Kolegiacie NMP. Już od 11.00 w DKK można było zmierzyć poziom cukru i ciśnienia krwi. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości odbyło się w samo południe. Licznie przybyłych seniorów i gości przywitała Wanda Wysocka – przewodnicząca stargardzkiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizatora obchodów.

Przewodnicząca w imieniu całego Związku przyjęła tego dnia wiele gratulacji i podziękowań za prężną działalność na rzecz aktywizowania i poprawy sytuacji osób starszych w powiecie stargardzkim. Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski oraz Wicestarosta Iwona Wiśniewska wręczyli Pani Wandzie list gratulacyjny oraz kwiaty. Uroczystość z okazji Światowego Dnia Inwalidy uświetnił występ chóru.

Fot. Tadeusz Surma