Głównej zawartości

Konferencja metodyczna17 kwietnia  w Zespole  Szkół  nr 1 w Stargardzie odbyła się Powiatowa Konferencja Metodyczna pt. „W kierunku jakości kształcenia… Przykłady dobrych praktyk w szkołach/placówkach miasta i powiatu stargardzkiego”.

Konferencja miała na celu propagowanie kreatywności i innowacyjności nauczycieli i uczniów, promowanie sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy szkoły, a tym samym podnoszenia jakości pracy w określonych jej obszarach. Została zorganizowana przez doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie: Irenę Zalewską  i Zofię  Kmieciak, we współpracy z Dyrekcją PODN i ZS nr 1.
    
Przedsięwzięcie składało się z dwóch części. W pierwszej wykład wprowadzający na temat: „Działania zmierzające do jakości kształcenia” wygłosił Jarosław  Kordziński z Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu”. Następnie występowali prelegenci – nauczyciele i uczeń – ze zgłoszonych szkół,  którzy prezentowali przykłady dobrych praktyk i ich rolę w podnoszeniu efektywności kształcenia i wspierania rozwoju uczniów. Pomysł edukacji przez ruch przedstawiła Grażyna Chudzik z SP nr 3, z kolei Anna Kowalczyk i Joanna Mielczarek ze SP nr 5 interesująco rozwinęły temat: „Uczymy się pomagać - pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”. W dalszej części Agnieszka Sawa opisała przykład dobrej praktyki: „Oświata zdrowotna i promocja zdrowia w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie”. Swoje szkolne doświadczenia we wspieraniu rozwoju uczniów i przygotowaniu ich do zawodu prezentowała Sylwia Wołkowicz-Jaszczuk, również z Zespołu Szkół nr 2. Iwona Antczak opowiedziała o cyklicznym projekcie z okazji Dnia Patrona w Zespole Szkół nr 1 „Piknik u Mieszka”. Pasjonat fizyki, Robert Sikora z ZS nr 1, laureat konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu FAST 2015” udowodnił, że fizyka może być pasją młodego człowieka. Na przykładach zilustrował jej wykorzystanie w technice i  w życiu codziennym. W tej części konferencji uczestniczyło 43 nauczycieli.

Po niej odbyły się warsztaty metodyczne w dwóch grupach: „Organizacja procesu edukacyjnego warunkującego wzrost jakości kształcenia” (zajęcia  przeprowadził Jarosław   Kordziński) oraz  „Prezi – nowe oblicze prezentacji” (zajęcia poprowadził konsultant  ds. informatyki i technologii informacyjnej CEN  w Koszalinie, Marek Suckiel.

Fot. Tadeusz Surma