Głównej zawartości

VI obrady Rady Powiatu Stargardzkiego rozpoczęły się uroczystym wręczeniem Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego. Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska wręczyła je pięciu osobom z powiatu stargardzkiego.

Złotą odznakę otrzymał Julian Onyszkiewicz, natomiast srebrne: Zofia Wiernikowska, Stanisław Poluszyński, Feliks Sikora oraz Stanisław Szydło. Wszystkie te osoby uhonorowano w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Wicestarostą Iwoną Wiśniewską pogratulowali odznaczonym wręczając kwiaty.W imieniu wyróżnionych, przemówił Julian Onyszkiewicz. Podziękował za przyznanie odznaki, jednocześnie życząc, aby nikt nie musiał przechodzić tego, co przeżyli Sybiracy.

Julian Onyszkiewicz – w latach 1940-1946 przebywał na zesłaniu. Działacz, a także prezes Związku Sybiraków, Oddziału Rejonowego w Stargardzie. Inicjator i fundator Pomnika Ofiar Syberii i Katynia przy pl. Ducha Św. w Stargardzie, a także fundator tablicy poświęconej pierwszemu kapelanowi Sybiraków w Stargardzie. Pełni funkcję prezesa Rodziny Katyńskiej.

Stanisław Poluszyński - w roku 1940 został zesłany. W latach 1943-1945 służył w Wojsku Polskim (1DP im. T. Kościuszki). Działacz, członek zarządu, przewodniczący Komisji Opieki i Spraw Socjalno-Bytowych oraz długoletni chorąży pocztu sztandarowego Związku Sybiraków Oddziału Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Opiekuje się znakami pamięci: pomnikiem, tablicami pamiątkowymi, sztandarem.

Feliks Sikora - zesłany w latach 1940-1946. Działacz, członek zarządu, pracownik Komisji Historycznej Związku Sybiraków Oddział Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim. Pan Feliks pisał artykuły o losach Sybiraków, prowadził wykłady na lekcjach historii w stargardzkich szkołach, udzielał konsultacji i dzielił się wspomnieniami z osobami piszącymi prace naukowe dotyczące deportacji na Syberię.

Stanisław Szydło – działacz, członek zarządu, były skarbnik Związku Sybiraków Oddział Rejonowy w Stargardzie. Pan Stanisław stworzył sieć łączników celem kontaktu z Sybirakami w terenie.

Zofia Wiernikowska – działaczka, pracownik Komisji Opieki i Spraw Socjalno-Bytowych Związku Sybiraków Oddział Rejonowy w Stargardzie. Jako żona Sybiraka pracowała społecznie przy załatwianiu formalności w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wraz z mężem Edwardem Wiernikowskim (zesłańcem w l. 1940-1946) doprowadziła  do powstania pomnika upamiętniającego miejsce zsyłki Polaków na Syberię w miejscowości Murasza obok Kirowska.


Fot. Tadeusz Surma