Głównej zawartości

W środę 6 kwietnia przywitano nowego Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim. Został nim inspektor Leszek Ciarkowski, który, zarówno nasz powiat, jak i stargardzką jednostkę, zna doskonale.

Objęcie obowiązków przez inspektora Leszka Ciarkowskiego przygotowane zostało zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Nowy komendant złożył meldunek o objęciu służby na stanowisku na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Sawickiego. Przywitał się ze sztandarem jednostki, a także w krótkim przemówieniu zwrócił się do obecnych na uroczystości przedstawicieli samorządu, gości oraz policjantów i pracowników policji, deklarując współpracę i zaangażowanie. Na zakończenie zaproszeni na uroczystość goście, policjanci i pracownicy, składali inspektorowi gratulacje oraz życzenia realizacji zamierzonych celów i kolejnych zawodowych sukcesów.

Insp. Leszek Ciarkowski ma 55 lat, jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W Policji służy od 35 lat. Funkcje kierownicze zaczął pełnić od 1999 roku, kiedy to został kierownikiem Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej w Stargardzie Szczecińskim. Rok później został Naczelnikiem Wydziału Prewencji w tej samej jednostce, a w 2005 roku został ekspertem w Inspektoracie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Od 2009 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie, a rok później został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim, gdzie służył do kwietnia 2013 roku. Wówczas insp. Leszek Ciarkowski został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach i tam służbę pełnił do 5 maja 2015 roku. Fot. Tadeusz Surma