Głównej zawartości

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych z PFRON.

O refundacje mogą starać się osoby posiadające status bezrobotnych lub poszukujących pracy. Wnioski będą przyjmowane od 11 do 22 maja br.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:
- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – (91) 834-53-27, (91) 834-53-57,
- środki na działalność gospodarczą  –  (91) 834-53-61, (91) 834-53-60,  (91) 834-53-57.