Głównej zawartości

Szeregi stargardzkich mundurowych od kwietnia zasilają młodzi funkcjonariusze, którzy pod okiem starszych policjantów zdobywają doświadczenie zawodowe. A to z kolei przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego powiatu. Liczne patrole możliwe są dzięki sfinansowaniu turnusu przez Powiat Stargardzki oraz Miasto Stargard.

Od 9 kwietnia aż do 31 maja 2015 roku  na terenie podległym stargardzkiej komendzie każdego dnia służbę pełni dodatkowych 29 funkcjonariuszy, którzy odbywają adaptację zawodową. Młodzi funkcjonariusze dotychczas przeszli pozytywnie procedurę kwalifikacyjną umożliwiającą pracę w Policji. Ukończyli kurs podstawowy zakończony egzaminem i mają za sobą kilka tygodni pracy w macierzystych jednostkach.

Jednym z podstawowych zadań realizowanych przez młodych funkcjonariuszy jest ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. W tym celu patrole piesze pojawią się w rejonie parków, skwerów, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych. Jednak niejednokrotnie adepci zatrzymują również sprawców poważnych przestępstw kryminalnych.

Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji ze Starostą Stargardzkim i Prezydentem Miasta Stargard Szczeciński takie turnusy odbywają się regularnie. Dla młodych adeptów policji przedsięwzięcia tego typu to doskonała okazja, by oprócz nabytej w szkole wiedzy teoretycznej, móc w praktyce sprawdzić, jak wygląda praca w prewencji i wielu rzeczy nauczyć się od bardziej doświadczonych kolegów.