Głównej zawartości

Na kolejne pięć lat przedłużono powierzenie stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Dyrektorzy sprawdzili się w swojej roli, dlatego przed nimi kolejne lata nowych wyzwań.

O przedłużeniu kadencji Pani Wandzie Nowickiej sprawującej funkcję dyrektora ZSS oraz Panu Tomaszowi Korytkowskiemu – dyrektorowi ZS nr 1, zdecydował Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Obowiązki powierzono na pięć lat szkolnych, tj. na czas od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2020. Uchwały w tej sprawie podjęło po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych placówek, które w obu przypadkach były pozytywne oraz po uzyskaniu zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. W tym roku kończy się także kadencja dyrektora Bursy Szkolnej. Na to stanowisko Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłosił konkurs. Ogłoszenie znajduje się na stronie BIP Powiatu Stargardzkiego - link.

Zespół Szkół Specjalnych
Pani Wanda Nowicka posiada tytuł doktora. W latach 2001-2006 była wicedyrektorem ZSS, a funkcję dyrektora sprawuje od 2006 roku. Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim im. Juliana Tuwima obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum. Kształci dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim. Od 2011 roku szkoła prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania. Misją i celem placówki jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem. Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zdobywają najwyższe miejsca w konkursach i zawodach sportowych. Jednym z największych sukcesów w ostatnim czasie było zdobycie aż ośmiu medali na Mistrzostwach Polski w Pływaniu „Sprawni Razem”. Szkoła zajęła również pierwsze miejsce spośród placówek szkolnictwa specjalnego we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2013/14 w województwie zachodniopomorskim.

Zespół Szkół nr 1
Mgr inż. Tomasz Korytkowski stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I objął w 2006 roku. Wcześniej pracował w szkole jako nauczyciel informatyki i kierownik laboratorium informatycznego. ZS nr 1 obejmuje Technikum Zawodowe oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową. Kształci w różnych kierunkach, m.in. w mechatronice, mechanice, elektryce, informatyce, technologii drewna. Szkoła uczestniczy w wielu projektach. Jednym z nich był „Najlepszy w zawodzie” współfinansowany ze środków europejskich. W tym roku dyrektor Korytkowski podpisał umowy patronackie z największymi firmami w Stargardzie, dzięki którym najlepsi uczniowie mają możliwość odbywania praktyk, staży, a w przyszłości nawet zatrudnienia. W marcu tego roku dyrektor odebrał nagrodę Ministra Gospodarki dla szkoły za szczególne osiągnięcia na rzecz kształcenia zawodowego, efektywną współpracę z pracodawcami w celu podnoszenia  jakości kształcenia młodzieży dla potrzeb lokalnego rynku pracy. Technikum Zawodowe nr 1 znalazło się ponadto w prestiżowym rankingu „Perspektywy” w kategorii najlepszych techników 2015 w województwie zachodniopomorskim.

Fot. 1 - Dyrektor ZSS Wanda Nowicka (z prawej) z medalistami Mistrzostw Polski w Pływaniu w starostwie.

Fot. 2 - Dyrektor ZS nr 1 Tomasz Korytkowski (z prawej) podczas podpisania umów patronackich między szkołą a firmami.