Głównej zawartości

11 maja na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mieczysław Cierpicki, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Stanisław Kopeć, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Stargardzie Szczecińskim Dariusz Zagrodzki, władze samorządowe: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Zarządem Powiatu, Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Sławomir Pajor, a także burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu stargardzkiego, komendanci powiatowi i miejscy państwowej straży pożarnej z woj. zachodniopomorskiego, przedstawiciele jednostek wojskowych, policji, lasów państwowych i straży miejskiej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu stargardzkiego oraz strażacy i pracownicy cywilni tutejszej komendy.

Rolę gospodarza pełnił Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie Szczecińskim st. bryg. Wojciech Siergiej, a  dowódcą uroczystości był kpt. Mariusz Oprzała. Apel był okazją do wręczenia medali, awansów w stopniach  i awansów na wyższe stanowiska służbowe.  Aspirant Mariusz Kopaczewski został wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższe stopnie oficerskie dwóm strażakom. Komendant Główny PSP nadał jednemu funkcjonariuszowi stopień aspiranta. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nadał ośmiu strażakom wyższe stopnie podoficerskie. Komendant Powiatowy PSP w Stargardzie Szczecińskim wyróżnił: wyższymi stopniami trzech strażaków, a siedmiu strażaków awansował na wyższe stanowiska służbowe.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przyznano medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: 2 złote, 4 srebrne i 10 brązowych. 

Tekst: st. kpt. Sławomir Łagonda, fot.: Ewelina Jędro, KP PSP Stargard