Głównej zawartości

W piątek 15 maja, w związku z zakończeniem prac związanych z budową sygnalizacji świetlnych w ciągu ulicy Szczecińskiej przy DKK oraz OSiR, zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na w/w ulicy.

Zmiany polegać będą na uruchomieniu sygnalizatorów świetlnych oraz zmianie oznakowania poziomego i pionowego. W związku z powyższym prosimy o szczególną uwagę w dniu wprowadzenia zmian.