Głównej zawartości

W miniony piątek w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W uroczystości udział wzięli m.in.: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jan Pytka, Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie Szczecińskim insp. Leszek Ciarkowski, Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Zenon Atras, Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Zachodniopomorskiego Marian Boguszyński, Senator RP Sławomir Preiss, Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka, Zastępca Prezydenta Miasta Rafał Zając oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Ignasiak.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości Przewodniczący NSZZ Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim Jan Podolak oraz Prezes Zarządu Koła Nr 13 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Edward Stawiński, przedstawili rys historyczny oraz omówili dotychczasową współpracę z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, samorządami i spółkami. Jan Podolak oraz Edward Stawiński podkreślili, że najważniejszym kierunkiem w ich działalności jest wzajemna współpraca.

Podczas uroczystości 25-lecia nie zabrakło również wielu ciepłych słów, podziękowań i życzeń, jakie otrzymali gospodarze uroczystości. Natomiast najbardziej zasłużonym wręczono medale i odznaczenia.

Galeria zdjęć: link

podkom. Łukasz Famulski