Głównej zawartości

Nauczanie Jana Pawła II pod postacią muzyki i słów wypełniło w ubiegłą niedzielę Kolegiatę pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim. Wyjątkowy koncert na cześć Ojca Świętego, w dziesiątą rocznicę jego śmierci, zorganizował Powiat Stargardzki.

„Była sobota wieczór, 2 kwietnia 2005 roku. Godzina 21.37. Wigilia Miłosierdzia Bożego. Tego dnia Bóg pełen miłości powołał przed Swój Tron Jana Pawła II” – w podniosły i wzruszający nastrój wprowadziły uczestników koncertu słowa wiersza „Wigilia Miłosierdzia Bożego”.

Przed liczną publicznością wystąpił Zespół Muzyki Sakralnej Lumen Zbigniewa Małkowicza, a także chóry: Belcanto, Cantore Gospel, Cantore Vox, Echo Arioso, Chór im. św. Cecylii z Parafii Chrystusa Króla Wszechświata, uczestnicy warsztatów wokalnych z Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach oraz chór i orkiestra smyczkowa z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego. Dyrygentem był Tadeusz Wicherek.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski – organizator koncertu, podziękował wykonawcom, dyrygentom i opiekunom chórów, wręczając im kwiaty.

Honorowy patronat nad koncertem objął Arcybiskup Andrzej Dzięga.

Fot. Tadeusz Surma