Głównej zawartości

Powiat Stargardzki jako jeden z dwustu powiatów został wybrany do organizacji u siebie jednodniowego szkolenia wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) w ramach projektu systemowego „Nowy Standard Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej”, który będzie obowiązywał w formie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie  odbyło się  28 maja w Hotelu Grodzkim w Stargardzie Szczecińskim  i zostało skierowane do pracowników administracji samorządowej, instytucji rynku pracy, jednostek pomocy i integracji społecznej. Frekwencja dopisała, a zgromadzonych serdecznie powitał Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Adamem Chrałowiczem. Wśród uczestników byli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, urzędów miasta i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu. Szkolenie obejmowało wykład wzbogacony o warsztaty i prezentacje poświęcone ekonomii społecznej w zakresie m.in.: przeprowadzenia analizy potrzeb społeczności lokalnej oraz rozwiązywania problemów społecznych przy wykorzystaniu zlecania usług użyteczności publicznej przedsiębiorstwom społecznym.