Głównej zawartości

Chór im. Świętej Cecylii ma już 70-letnią tradycję. Obchody jubileuszowe odbyły się w niedzielę 7 czerwca w kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szczecińskim.

Miejsce, w którym zorganizowano jubileusz nie jest przypadkowe – chór im. św. Cecylii jest chórem parafialnym działającym właśnie przy kościele na osiedlu Chopina. Wcześniej jednak przez lata był związany z parafią św. Józefa. Dyrygentem i kierownikiem chóru jest Maria Pyra.

Z okazji 70-lecia odprawiona została Msza Święta, a po niej odbył się koncert. Wzięli w nim udział nie tylko jubilaci, ale także członkowie zaprzyjaźnionych chórów. Jubileusz był też okazją do wspomnienia nieżyjących już założycieli i członków chóru im. św. Cecylii. W kościele postawiono tablicę z ich nazwiskami – „W hołdzie tym, którzy modlili się śpiewem”.

Po koncercie na ręce dyrygentki Marii Pyry składano kwiaty i upominki. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyły m.in. Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Sowa.


Fot. Tadeusz Surma