Głównej zawartości

12 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczecińskim świętował swoje 15-lecie. Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Stargardzkim Centrum Kultury. Były wspomnienia, życzenia i gratulacje.

Licznie przybyłych studentów i gości przywitał obecny prezes UTW Stanisław Bartosik. Mówił m.in. o tym, że założeniu stowarzyszenia od początku przyświecał cel walki z samotnością wśród seniorów. Patrząc na dzisiejszą działalność śmiało można stwierdzić, że cel ten został osiągnięty. Liczba słuchaczy UTW wzrosła kilkukrotnie – obecnie jest ich ponad 400. Seniorzy biorą udział w wykładach, wycieczkach oraz zajęciach organizowanych w ramach ponad dwudziestu różnych sekcji. Są niezwykle aktywni, angażują się w wiele społeczno-kulturalnych przedsięwzięć.

Podczas uroczystości goście obejrzeli prezentację na temat początków UTW. Słowa uznania i gratulacje kierowali do studentów: Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, Prezydent Miasta Sławomir Pajor oraz wielu innych zaproszonych gości. Wystąpił również chór Belcanto pod kierownictwem Marii Pyry. W Stargardzkim Centrum Kultury zaprezentowano artystyczny dorobek UTW.

Na drugi dzień, na pamiątkę 15-lecia UTW, w Parku Jagiellońskim zasadzony został dąb.


Fot. Tadeusz Surma