Głównej zawartości

Od dziś kierowcy mogą korzystać z przebudowanego odcinka drogi powiatowej na trasie Strzebielewo - Kolin. Prace zakończyły się wcześniej niż zakładano.  Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych.

Roboty rozpoczęły się w marcu. Przebudowany został odcinek o długości 2 454 m. Prace objęły także wykonanie poboczy ulepszonym kruszywem oraz destruktem bitumicznym na całej długości odcinka o szerokości 1,25 m,  wykonanie zjazdów do przyległych nieruchomości z mas mineralno-bitumicznych oraz oznakowania poziomego i pionowego na całej długości odcinka.

Był to jeden z etapów przedsięwzięcia: Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Zadanie było realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.