Głównej zawartości

Edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana, Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie, a także atrakcyjne warsztaty i happening – to efekty zrealizowanego przez Powiat Stargardzki projektu pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Powiat na realizację projektu uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W lasku przy ul. Reymonta powstała baza edukacji ekologicznej Bobrowa Polana wyposażona w wiatę z ławostołem, mównicą i oświetleniem solarnym do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tablicą z mapą poglądową terenu i różą kierunków, tablicami dydaktycznymi i interaktywnymi, stojakami na rowery oraz Leśną Edukacyjną Ścieżkę Zdrowia. Baza jest miejscem ogólnodostępnym przez cały rok. Daje możliwość m.in. prowadzenia szkołom z powiatu stargardzkiego zorganizowanych zajęć edukacji ekologicznej i turystycznych  dla uczniów. Dla społeczności lokalnej to miejsce rekreacji w otoczeniu przyrody.

Pierwsze zajęcia zorganizowano tam 19 czerwca. Uczniowie szkoły  podstawowej z Kunowa,  gimnazjum ze Starej Dąbrowy i stargardzkiego Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyli w prelekcjach dotyczących edukacji ekologicznej na temat recyklingu, ochrony przyrody, odnawialnych źródeł energii i gospodarki leśnej. Poprowadzili je przedstawiciele Proeuropejskiego Centrum Ekologicznego oraz Nadleśnictwa Dobrzany. Młodsze dzieci wzięły udział  w warsztatach z „papierowej wikliny”.

20 czerwca w ramach projektu zorganizowany został happening ekologiczny „Eko-wakacje”, podczas którego dokonano uroczystego oddania do użytku wyposażenia Bobrowej Polany. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wicestarosta Iwona Wiśniewska oraz radny powiatowy Waldemar Gil.

Uczestnicy happeningu mogli podziwiać efekt pracy dzieci - ptaki z materiałów z recyklingu. Atrakcji tego dnia nie brakowało – były konkursy przyrodnicze, krajobrazowe i sportowe, taśma do balansowania sclackline, minizawody strongman, paintball na strzelnicy oraz pieczenie kiełbasek na ognisku. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych rywalizowała w meczu piłki siatkowej o Puchar Starosty Stargardzkiego. Wygrał Zespół Szkół nr 1. Rozstrzygnięto także rajd na orientację „ECO-RACE 2015” zorganizowany tego samego dnia w ramach projektu.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z urządzeń na Bobrowej Polanie. To miejsce, gdzie dzięki specjalnie przygotowanym tablicom możecie Państwo zapoznać się z tematyką przyrodniczą i ekologiczną oraz aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, na przykład uprawiając gimnastykę na Ścieżce Zdrowia. Jest tam również specjalnie wyznaczone miejsce do rozpalenia ogniska i wypoczynku. Ten niezwykle atrakcyjny teren jest miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich.


Fot. Tadeusz Surma, Powiat Stargardzki