Głównej zawartości

W środę 24 czerwca odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Stargardzkiego. Radni będą głosować m.in. nad przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok. Na początku obrad zaprezentowana zostanie również flaga Powiatu Stargardzkiego.

Porządek obrad oraz projekty uchwał znajdują się na stronie www.bip.powiatstargardzki.pl