Głównej zawartości

W poniedziałek 29 czerwca w starostwie rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego pn. „Szkoła dla rodziców, dziadków i narzeczonych”, realizowany  przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w ramach „Regionalnej Akademii Rodziny w Powiecie Stargardzkim”.

Szkolenia będą trwały do piątku 3 lipca. Następny blok szkoleń odbędzie się w dniach 10-12 sierpnia. Spotkania te mają na celu przygotowanie pracowników instytucji do pracy z lokalną społecznością w ramach Akademii Rodziny.