Głównej zawartości

29 czerwca w Chociwlu odbyła się konferencja pt. „Zakończenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2007-2013 na obszarze działania Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju”. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe przedsięwzięcia i omówiono perspektywy programu na przyszłe lata.

Uczestników konferencji przywitała Wójt Gminy Marianowo Elżbieta Rink, która jest jednocześnie prezesem zarządu Stowarzyszenia „WIR”. Multimedialną prezentację podsumowującą wdrażanie LSR w gminach: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań pt. „WIO! Współpraca, Integracja-Odnowa”, przedstawiła Małgorzata Krysiak – kierownik biura Stowarzyszenia WIR. Panie Elżbieta Rink i Małgorzata Krysiak, a także kierownik biura Stowarzyszenie „Sieja” Elżbieta Wojdowska, przedstawiły następnie perspektywy w nowym okresie programowania. W spotkaniu wziął udział Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, który otrzymał podziękowania za wspólnie realizowane przedsięwzięcia w ramach LSR.

Ogólny cel strategii to zrównoważony rozwój turystyki w oparciu o czyste i różnorodne środowisko przyrodnicze i kulturowe. Wdrażanie strategii obejmowało działania w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi oraz małych projektów.

Na działania związane z odnową i rozwojem wsi na terenie powiatu wydatkowano niemal milion złotych. Zrealizowano 18 projektów, których większość wnioskodawców stanowiły gminy. Były to: remonty, wyposażenie świetlic w 14 miejscowościach, budowa i doposażenie placów zabaw w 8 miejscowościach, budowa siłowni zewnętrznej, remont pomostu, renowacja kapliczki, wymiana witraży, renowacja wieży i wieżyczek w zabytkowym kościele w Wapnicy, modernizacja i remont biblioteki wraz z utworzeniem galerii w Dzwonowie.

Ponad 1 mln 800 tys. zł wydatkowano na realizację 122 małych projektów. Wnioskodawcami były gminy, parafie, instytucje kultury, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, a także Powiat Stargardzki, który pozyskał fundusze na 3 projekty: „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”, „Nasze dziedzictwo obiektywnie – warsztaty fotograficzno-dziennikarskie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR” oraz „(Nie)znane historie – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”.