Głównej zawartości

22 czerwca w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie komisji kwalifikacyjnej oceniającej wnioski konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2015 r. na poziomie krajowym. Do kolejnego, europejskiego etapu zakwalifikowano dwa projekty, w tym jeden Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie.

Projekt zgłoszony przez stargardzką szkołę to: „Najlepszy w zawodzie” – „Aktywny staż i pracę masz”. O zwycięstwo powalczy w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”.

Drugim zakwalifikowanym projektem jest Zakład Aktywności Zawodowej w Żorach, zgłoszony przez Zakład Aktywności Zawodowej Gminy Miejskiej w Żorach – kategoria „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia:
– „Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny”, projekt zgłoszony przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach – kategoria „Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami”,
– „Przedsiębiorczy Przedszkolak”, projekt zgłoszony przez Gminę Wrocław – kategoria „Promowanie ducha przedsiębiorczości” oraz
– „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”, projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku – kategoria „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

Laureaci i wyróżnieni w krajowym etapie konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe statuetki Ministra Gospodarki.

Gratulujemy Zespołowi Szkół nr 1 i trzymamy kciuki na za kolejny, europejski etap!