Głównej zawartości

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie podsumował działalność i efektywność pracy inspektoratów w powiatach, w latach 2013-2014. Wyniki i wnioski zaprezentowano podczas spotkania z Wojewodą Zachodniopomorskim 1 lipca.

Podsumowanie dotychczasowych działań
W 2013 roku powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego w Zachodniopomorskiem wydały łącznie 4 707 decyzji. W 2014 roku było ich już 5 168, a tylko w pierwszym kwartale 2015 roku 1 270.

Na 21 miast i powiatów ujętych w zestawieniu, powiat stargardzki pod względem ilości wydawanych decyzji znajduje się w pierwszej dziesiątce. W 2013 roku wydał ich 300 a rok później 291. Stargardzki PINB należy również do inspektoratów wydających najwięcej postanowień. W 2013 było to 256, a w następnym roku – 228.

W omawianych latach w województwie odbyło łącznie 14 115 kontroli, z czego niemal tysiąc przeprowadził PINB w Stargardzie. Wojewódzki inspektorat wyliczył również ilość wszystkich spraw załatwianych w powiatach. W naszym powiecie naliczono ich razem 2 074. Więcej miał jedynie Szczecin i powiat policki. Roczny budżet inspektoratu w Stargardzie wynosi średnio 370 tys. zł.

W podsumowującej prezentacji zestawiono także dane na temat pomocy starostów udzielanej inspektoratom. W większości są to dotacje lub nieodpłatne użyczenie pomieszczeń biurowych, jak jest to w przypadku stargardzkiego PINB, który ma swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym przy ul. Skarbowej.

Ułatwienia w 2015 roku
Zmieniło się prawo budowlane. Od 28 czerwca 2015 r. wystarczy proste zgłoszenie budowy zamiast dotychczasowej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. To oszczędność czasu i mniej formalności. Nowe przepisy dotyczą jednorodzinnych domów wolnostojących, czyli tych, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość.

Zgłoszenie wystarczy też w przypadku budowy: garaży, parterowych domków letniskowych, przydomowych basenów i oczek wodnych, ganków i oranżerii. Przepisy nie wykluczają ubiegania się o pozwolenia na budowę, jeśli inwestor uzna to za korzystniejszy dla siebie tryb.

Więcej informacji na temat procedur związanych z budową domu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Fot. szczecin.uw.gov.pl