Głównej zawartości

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem tematem barszczu Sosnowskiego - dlaczego parzy? Czym jest furanokumaryna? Jak rozpoznać roślinę? Skąd się wzięła w Polsce? Czy Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla zwierząt? Jak zwalczać tę niezwykle inwazyjna roślinę? - zachęcamy do obejrzenia filmu,

zrealizowanego w ramach projektu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.)”, dofinansowanego z funduszy EOG 2009-2014. Film dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=7gZkbb-9MNs

Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi jest gatunkiem rośliny zielnej, pochodzącym z rejonu Kaukazu. W połowie ubiegłego wieku miał być idealną rośliną pastewną wykorzystywaną w produkcji paszy dla bydła. Jednak przez silnie toksyczne i alergizujące właściwości uprawy porzucono, a roślina trafiła do najgroźniejszych gatunków inwazyjnych w Polsce.
Barszcz Sosnowskiego jest niezwykle ekspansywnym chwatem i stanowi olbrzymie zagrożenie dla roślinności chronionej, wypierając ją z ekosystemu.
Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, u ludzi powodującą zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy i zapalenie spojówek. Barszcz jest równie niebezpieczny dla zwierząt, szczególnie gospodarskich – rani wymiona krów mlecznych, a przy spożyciu powoduje oparzenia przewodu pokarmowego i krwotoki.
 
Gminy naszego województwa, a także właściciele nieruchomości, na których pojawił się barszcz, rokrocznie podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się tej rośliny. Niestety barszcz Sosnowskiego jest niezwykle trudny do zwalczenia i akcja jego niszczenia trwa zwykle kilka lat.
Stanowiska barszczu można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie, przy czym optymalnym rozwiązaniem jest działanie konsekwentne i skoordynowane w dużej skali, z użyciem różnych metod w zależności od wielkości populacji i miejsc jej występowania.
Podczas zwalczania barszczu należy przestrzegać przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość odniesienia podobnych do oparzenia, trudno gojących się ran.

Dodatkowe informacje na temat szkodliwości barszczu Sosnowskiego oraz metod jego zwalczania można znaleźć w ulotce, opracowanej przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz na stronie: http://barszcz.edu.pl/

WFOŚiGW w Szczecinie realizuje program, który finansuje działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na ten cel przewidziano 300 tys. zł do wykorzystania w 2015 r.,  wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) z województwa zachodniopomorskiego. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte grunty, których właścicielami są jst, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jsfp, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej). Wnioski są przyjmowane aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel na 2015 rok.