Głównej zawartości

Starosta Stargardzki - Ireneusz Rogowski miał przyjemność gościć w dniu 20 lipca br. Członków Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - panów: Andrzeja Siwego, Krzysztofa Kunce, Andrzeja Andriaszkiewicza, Zdzisława Pawelca oraz Waldemara Kmiecia. Posiedzenie odbyło się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

Po zatwierdzeniu spraw regulaminowych, Zarząd obradował nad realizacją projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”. Podsumowano konferencję w Luboradzy, a Waldemar Kmieć poinformował o działalności Biura Związku. Omówiono również propozycje rozwiązań dotyczących konwersji danych w powiatach przy realizacji projektu ZSIN – etap I EGiB oraz dyskutowano nad przyszłymi rozwiązaniami asysty technicznej obsługi oprogramowania baz danych EGiB, GESUT, BDOT.Foto: TADEUSZ SURMA