Głównej zawartości

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli społeczności lokalnych do zapoznania się z aktualnymi projektami – ofertą wsparcia oraz zasadami i warunkami, jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie – nie tylko finansowe.

  1. 27 lipca br. (najbliższy poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Gryficach (Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice) w sali 102 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach projektu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Przypominam, iż do 31 sierpnia br. trwa ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach projektu. To ostatnia szansa na pozyskanie mikrodotacji.  Kolejne spotkania informacyjne planowane są w tygodniu pomiędzy 17 a 21 sierpnia br. w Szczecinie i w Koszalinie – szczegóły wkrótce. Szczegóły spotkania w Gryficach w załączeniu. http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/kontakt
  2. W lipcu 2015 roku Sektor 3 rozpoczyna działania skierowane do organizacji działających na rzecz seniorów. W ramach projektu PROfesjonalizacja senioralnychNGO oferowane jest wsparcie w postaci min. coachingu, doradztwa, szkoleń. A wszystko po to aby trwale podnieść wiedzę i jakość działania organizacji senioralnych - czyli takich, które działają na rzecz osób w wieku 60+. Pierwszy krok to wysłanie zgłoszenia - http://www.sektor3.szczecin.pl/profesjonalizacja-senioralnych-ngo/
  3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w terminie od 10 lipca do 3 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Szczegóły dostępne są na http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2829,Termin-skladania-wnioskow-w-ramach-Programu-wsparcia-miedzynarodowych-imprez-spo.html
  4. Do 10 września br. można składać wnioski o dotacje w ramach programu grantowego „Na dobry początek”, którego organizatorem jest Fundacja BGK - http://www.fundacjabgk.pl/Strona_g%C5%82%C3%B3wna/488-Dobre_praktyki_konkursu_%22Na_dobry_pocz%C4%85tek%22_2015.html
  5. Ruszył dodatkowy nabór ofert w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Termin składania wniosków mija 4 sierpnia br. Szczegóły dostępne pod adresem: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny /2015/1575,Dodatkowy-nabor-ofert-w-konkursie-na-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-upowszechnia.html
  6. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 4 otwarte konkursy ofert w zakresach: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert mija 25 sierpnia br.  http://www.wojsko-polskie.pl/pl/wspolpraca-wojska-ze-spoleczenstwem/zadania-zlecone