Głównej zawartości

W starostwie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń pn. „Szkoła dla rodziców, dziadków i narzeczonych”, skierowanych do pracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego.

Tym razem hasłem przyświecającym zajęciom zorganizowanym 3 sierpnia było: „Zdążyć przed rozwodem".  Realizatorem szkoleń jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w ramach Regionalnej Akademii Rodziny w Powiecie Stargardzkim. Spotkania mają na celu przygotowanie pracowników instytucji do pracy z lokalną społecznością w ramach Akademii Rodziny.


Fot. Tadeusz Surma