Głównej zawartości

23 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy poświęcenia kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marianowie. Podczas nabożeństwa poświęcono tabliczkę upamiętniającą to wydarzenie.

Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę – teksty i zdjęcia przedstawiające 70 lat pracy duszpasterskiej Chrystusowców na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2015. O rocznicy mieszkańcom będzie przypominać również tablica zamontowana na jednej ze ścian kościoła. Widnieje na niej napis: „Ks. Wiktor Szczęsny Chrystusowiec 19.10.1914-06.06.2011. Pionier, niestrudzony i ofiarny kapłan Pomorza Zachodniego. Pierwszy powojenny duszpasterz Marianowa. 22 sierpnia 1945 r. poświęcił ten pocysterski kościół ku chwale Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Chrystusowcy i Parafianie”.


Fot. Tadeusz Surma