Głównej zawartości

Powiatowy Urząd Pracy informuje o wolnych ofertach stażu dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (I)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty dotyczą stanowisk:
- sprzedawca x3,
- pomoc farmaceutyczna x2,
- pracownik produkcji,
- pracownik biurowy,
- pomocnik magazyniera,
- pracownik socjalny,
- pomoc kuchenna,
- fryzjer.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegółowych informacji na temat warunków, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o staż udziela Pośrednictwo Pracy – pokoje: 06, 02, 03 (parter budynku PUP).

Tel.:
91 834 53 64, 91 834 53 65, 91 834 53 66, 91 834 53 48
91 834 53 67, 91 834 53 68, 91 834 53 69, 91 834 53 13