Głównej zawartości

Starosta Ireneusz Rogowski 27 sierpnia uczestniczył w IV Konwencie Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród poruszonych podczas obrad tematów była sytuacja szpitali powiatowych oraz finansowanie rozwiązań proekologicznych w nowej perspektywie unijnej.

W pierwszej części spotkania skupiono się przede wszystkim na gospodarce niskoemisyjnej i rozwiązaniach sprzyjających ekologii. Poprowadzono także wykład pn. „Ślad węglowy jako narzędzie badania wpływu powiatu na klimat – metodologia i zastosowanie praktyczne”. W części drugiej, po omówieniu bieżących spraw, Zespół ds. Szpitali Powiatowych przedstawił informację na temat zapowiedzi nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i sytuacji szpitali powiatowych. Natomiast przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wygłosił wykład „Kontrakty samorządowe – budowa i przebudowa dróg powiatowych – co dalej?”