Głównej zawartości

Gospodarstwo w Kiczarowie, prowadzone przez Państwa Andżelę i Zygmunta Stępniów, skrupulatnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu zajęło I miejsce w etapie regionalnym i II na szczeblu wojewódzkim w XIII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrody zostały wręczone podczas gminnych dożynek w Strachocinie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz partnerzy, wybierają najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne, czyli takie, które przestrzegają zasad bhp, cechują się wysoką kulturą techniczną oraz dbają o estetykę miejsca pracy. Konkurs jest ogólnopolski, ale prowadzony etapowo - na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.

Trzeba przyznać, że gospodarstwo z Kiczarowa w konkursie zaszło wysoko. I miejsce w regionie i II w województwie to niewątpliwy sukces, za który Państwo Stępniowie zostali nagrodzeni podczas dożynek gminy Stargard 29 sierpnia. Jedną z nagród ufundował Powiat Stargardzki. Wręczył ją Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.


Fot. Tadeusz Surma