Głównej zawartości

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzanach 29 sierpnia świętowała swoje 70-lecie. W parku na mieszkańców czekało wiele atrakcji. Był m.in. uroczysty apel, pokaz sprzętu, występy artystyczne i poczęstunek. Nie zabrakło też wspomnień początków OSP.

Na uroczysty apel w parku miejskim przybyło wielu gości reprezentujących władze samorządowe, Straż Pożarną oraz instytucje wspierające działalność jednostki. Wicestarosta Iwona Wiśniewska podziękowała strażakom za ich ciężką, pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców i na ręce Prezesa Zarządu OSP w Dobrzanach druha Józefa Szczypułkowskiego złożyła prezent ufundowany przez Powiat Stargardzki. Jest to defibrylator oraz prądownica z nakładką do piany na wyposażenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Program dnia z okazji jubileuszu był niezwykle bogaty. Zorganizowano m.in. pobór krwi, uroczysty apel, pokazy sprzętu kwatermistrzowskiego, pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej i sztuk walki. Niemałą atrakcją było oglądanie panoramy Dobrzan z kosza drabiny strażackiej. Historię OSP w Dobrzanach przypomniał pokaz zdjęć.