Głównej zawartości

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami to najlepszy sposób, aby bliżej zrozumieć ich obawy i potrzeby z zakresu bezpieczeństwa. Z takiego założenia wychodzi stargardzka Policja, która po raz kolejny zorganizowała otwartą debatę społeczną. Tym razem rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa na osiedlu Pyrzyckim.

Zainicjowana przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie debata odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6. Przyjść mogli wszyscy zainteresowani sprawami osiedla Pyrzyckiego. Z takiej okazji skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Komendant Powiatowy Policji insp. Leszek Ciarkowski, przedstawiciele wydziałów: kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego, Komendant Straży Miejskiej Wiesław Dubij, Członek Zarządu Powiatu Irena Agata Łucka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Ewa Sowa i Rafał Zając.

Na początku debaty omówiono policyjne statystyki odnoszące się zarówno do powiatu stargardzkiego, jak i samego osiedla Pyrzyckiego. Mieszkańcy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Mówili m.in. o aktach wandalizmu, chuliganach zakłócających ciszę nocą, a także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dyskusja niewątpliwie była owocna. Zarówno policjanci, jak i władze samorządowe z uwagą słuchali i odnosili się do wystąpień mieszkańców.

- Podczas spotkania zdiagnozowano potrzeby i oczekiwania mieszkańców, wymieniono informacje, a przede wszystkim dokonano koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji częściowo wypracowano metody przyszłego działania – mówi podkom. Łukasz Famulski.

Wygląda na to, że debaty społeczne organizowane przez stargardzką Policję są potrzebne. Mieszkańcy coraz chętniej korzystają z możliwości bezpośredniej rozmowy z mundurowymi i władzami samorządowymi. To dla nich okazja, aby podzielić się z problemami i zadać pytania, na które dzięki takim spotkaniom, otrzymują natychmiastową odpowiedź.