Głównej zawartości

Jak podnosić jakość życia w metropoliach, co zrobić, by wzrastało zaangażowanie społeczne, jak współpracować i do kogo należy przestrzeń miejska? Do urzędników, deweloperów czy mieszkańców? To tylko niektóre z tematów, które w dniach 10-11 września omawiano w Szczecinie na konferencji METREX (Sieć Europejskich Obszarów Metropolitalnych) Pomorze Zachodnie Szczecin-Świnoujście, Metropolia dla ludzi – ludzie dla metropolii.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele regionów zrzeszonych w Sieci METREX, polscy i zagraniczni przedstawiciele świata nauki, władze samorządowe, architekci i planiści z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Włoch, Szwecji, Norwegii, Austrii i Łotwy. Łącznie uczestniczyło w niej blisko 150 osób z całej Europy, w tym również przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego: Starosta Ireneusz Rogowski, Członek Zarządu Powiatu Adam Chrałowicz, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Małgorzata Złotek oraz Dyrektor Wydziału Środowiska Katarzyna Legan.

- Jestem przekonany, że wymiana wiedzy i idei pomoże rozwijać nasze obszary metropolitalne. Jest tu wielu specjalistów, będziecie debatować nad wieloma dziedzinami. Opracowane przez Państwa ekspertyzy i przykłady dobrych praktyk powinny trafiać do decydentów na czas. Wierzę, że ta konferencja pomoże znaleźć rozwiązania, by metropolia była dla ludzi, a ludzie dla metropolii – powiedział Wicemarszałek Tomasz Sobieraj na otwarciu konferencji w czwartek.

Ideą konferencji była wymiana poglądów i praktycznych doświadczeń związanych z wyzwaniami europejskich metropolii w kontekście ich uwarunkowań społecznych, stworzenie inspirującego forum współpracy specjalistów różnych dziedzin i pokazanie możliwości rozwoju naszego regionu. Odbyły się dyskusje m.in. na temat aktualnych trendów dotyczących jakości życia w europejskich metropoliach, organizacji przestrzeni publicznej sprzyjającej rozwojowi mieszkańców, potencjału współpracy pomiędzy społecznościami miejskimi i wiejskimi w ramach obszarów metropolitalnych, a także problematyki zaangażowania społecznego i partycypacji mieszkańców.

METREX to Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych założona w 1996 r. w Glasgow, obecnie zrzeszająca członków blisko pięćdziesięciu obszarów metropolitalnych. Celem organizacji jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń w sprawach miejskich, skupionych na planowaniu przestrzennym i rozwoju. Województwo Zachodniopomorskie, reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej, jest członkiem Metrexu od 2011 roku.

Organizatorem konferencji było Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej.


Źródło: www.wzp.pl