Głównej zawartości

Po raz czwarty stargardzkie koło Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem zorganizowało Festyn Organizacji Pozarządowych „Pod zieloną gruszą”. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta.

12 września na terenie przy Domu Kultury Kolejarza zrobiło się naprawdę kolorowo. Feerią barw mieniły się stoiska organizacji pozarządowych, które chętnie prezentowały mieszkańcom swoją działalność. W parku można była spotkać m.in. przedstawicieli Terenowego Oddziału Ligi Kobiet Polskich, Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”, Polskiego Związku Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klubu Abstynenta „Ala”, Oddziału Rejonowego PCK, czy Stowarzyszenia Polski Klub Patriotyczny. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Proeuropejskiego Centrum Ekologicznego, które jak zwykle udowadniało, że ekologia może być pasjonująca.  

Reprezentanci poszczególnych organizacji opowiadali o swojej codziennej działalności. Stoiska kusiły słodkościami i pięknymi rękodziełami. Zainteresowani mogli skorzystać z gotowych biuletynów informacyjnych.

Festyn był też okazją, aby przeprowadzić charytatywną zbiórkę pieniędzy na rzecz Karola Stopczyńskiego. Chłopiec, musi mieć usunięte jedno oko, które jest chore, aby zachować wzrok w drugim. To dla niego jedyna szansa, aby widział. Podczas festynu zebrano ponad tysiąc złotych.


Fot. Tadeusz Surma