Głównej zawartości

18 września na „Bobrowej polanie” uczniowie szkół powiatu stargardzkiego z Kunowa (Szkoła Podstawowa), Starej Dąbrowy (Gimnazjum) i Stargardu Szczecińskiego (ZS nr 1) po raz kolejny wzięli udział w  wykładach i prelekcjach o tematyce recyklingu, ochrony przyrody, odnawialnych źródeł energii i gospodarki leśnej, prowadzonych przez przedstawicieli Proeuropejskiego Centrum Ekologicznego oraz Nadleśnictwa Kliniska. 

Młodzież uczestniczyła także w warsztatach z „papierowej wikliny”, na których powstały piękne ptaki z materiałów z recyklingu. Zajęcia odbyły się dzięki pozyskanym przez Powiat Stargardzki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach projektu pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Projekt obejmuje także powstałą bazę edukacji ekologicznej „Bobrowa polana” (w lasku przy ul. Reymonta) wyposażoną w wiatę z ławostołem, mównicę i oświetlenie solarne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tablicę z mapą poglądową terenu i różą kierunków, tablice dydaktyczne i interaktywne, stojaki na rowery oraz Leśną Edukacyjną Ścieżką Zdrowia.