Głównej zawartości

24 września br., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim odbyły się warsztaty tematyczne  pn. „ Eurofundusze 2014 – 2020, źródło dodatkowego wsparcia finansowego samorządów”. Organizatorami przedsięwzięcia był Powiat Stargardzki oraz Związek Powiatów Polskich. Przybyłych gości - włodarzy i przedstawicieli gmin i powiatów naszego województwa przywitał  Starosta Stargardzki – Pan Ireneusz Rogowski.

Podczas spotkania omówiona została tematyka polskiej polityki rozwoju oraz unijna polityka spójności. Ważnym elementem było wyjaśnienie źródeł wsparcia finansowego, o które będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także, co zaplanowano w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza – Edukacja - Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Rozwój Obszarów Wiejskich, Pomoc Techniczna. Konferencję zakończyło podsumowanie i wyciągnięcie wniosków oraz rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego przy konstruowaniu projektów, co jest istotną rolą w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Nad merytoryczną stroną warsztatów czuwali pracownicy Biura Związku Powiatów Polskich Pani Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz oraz Pan Jarosław Komża – ekspert ds. funduszy Unii Europejskiej.
Spotkanie było doskonałą okazją do pozyskania wiedzy o rozwiązaniach, które mogą dodatkowo wzmacniać pisane przez samorządy wnioski.

Foto: T. Surma