Głównej zawartości

25 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie odbyło się spotkanie Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas posiedzenia Członkowie Zarządu omawiali sprawy związane z realizacją projektu ZSIN I w zakresie ewidencji gruntów i budynków, dyskutowali również nad propozycjami realizacji dalszych etapów projektu ZSIN i możliwościami wykonania innych działań cyfryzacji zasobów geodezyjnych. W posiedzeniu Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczyli: Andrzej Siwy - Przewodniczący Zarządu oraz Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego; Ireneusz Rogowski - Wiceprzewodniczący Zarządu oraz Starostwa Stargardzki; Zdzisław Pawelec - Skarbnik Związku i Wicestarosta Świdwiński; Krzysztof Kunce – Członek Zarządu Związku oraz Geodeta Powiatowy w Pyrzycach.

Foto: Powiat Choszczeński