Głównej zawartości

W dniu 25 września br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zorganizowało szkolenie pn.: „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”. W szkoleniu udział wzięli pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego.

Zagadnienia jakie były poruszane na szkoleniu to:

  • skala zjawiska przemocy wobec dzieci,
  • identyfikowanie przemocy wobec dzieci, w tym przemocy seksualnej: obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego, czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka w rodzinie, charakterystyka funkcjonowania rodzin kazirodczych,
  • warunki i kierunki pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi doznającymi przemocy zwłaszcza seksualnej: omówienie ww. w odniesieniu do pracy z dzieckiem i rodziną,
  • zastosowanie narzędzi prawnych w skutecznym rozwiązaniu problemów przemocy: m.in. jak odizolować dziecko od sprawcy wykorzystania seksualnego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez prokuraturę i wydania stosownych zaleceń przez sąd rejonowy,
  • omówienie oferty Stowarzyszenia SOS dla Rodziny we współpracy z pracownikami ośrodków pomocy społecznej w pomocy dzieciom krzywdzonym.

Realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Tekst i Foto: PCPR w Stargardzie Szczecińskim