Głównej zawartości

W dniu 28 września br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pn.: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Podczas spotkania Pan Tomasz Korytkowski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim odebrał nagrodę za projekt: „Najlepszy w zawodzie” – „Aktywny staż pracę masz”. Nasza szkoła została laureatem krajowego etapu Konkursu Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015. Europejski finał konkursu odbędzie się 18 listopada 2015 r. w Luksemburgu.

Nagroda główna przyznawana jest zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie. Zespół Szkół Nr 1 został laureatem w skali naszego kraju i tym samym zakwalifikowany do grona najlepszych w Europie.

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:
•    Promowanie ducha przedsiębiorczości.
•    Inwestowanie w umiejętności.
•    Rozwój środowiska.
•    Wspieranie umiędzynarodawiania działalności biznesowej.
•    Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami.
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015” wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze przykłady zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększa świadomość społeczną na temat jej roli oraz zachęca i inspiruje potencjalnych przedsiębiorców.