Głównej zawartości

Wczoraj, w przerwie między obradami Rady Powiatu Stargardzkiego, w holu budynku Starostwa odbył się wernisaż młodej artystki Cecylii Wróbel. Przybyłych gości przywitała Pani Elżbieta Świderska zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, po czym głos zabrał opiekun artystyczny Cecylii - Pan Ryszard Baloń.

Przedstawił autorkę, jako osobę, która od wczesnego dzieciństwa pochłonięta była światem bajkowych postaci i rysunku. Próbował również uzmysłowić widzom, jak bardzo utalentowana jest uczennica. Przywoływał umiejętność rysowania postaci ludzkiej, do której potrzeba wiele warsztatu i  znajomości anatomii, a Cecylia natomiast rysuje z wielką swobodą i wyobraźnią doskonale odwzorowując powstałe w myślach linie.

Oficjalnie - wystawę otworzył Starosta Stargardzki - Pan Ireneusz Rogowski, który życzył artystce dalszych sukcesów.


Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, a nadzwyczaj skromna artystka z wielkim zaangażowaniem i pasją opowiadała o swych pracach. Zapraszamy – do dnia 26 października br. – do obejrzenia rysunków Cecylii Wróbel.

Foto: Tadeusz Surma