Głównej zawartości

13 października odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015-2019. Zebranie otworzył  Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski, dziękując dotychczasowym członkom Rady za zaangażowanie i wspieranie samorządu w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. Przywitał również nowych członków.

Posiedzenie odbyło się w przyjaznej atmosferze i sprzyjało wymianie doświadczeń i informacji na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wymogami członkowie Rady dokonali wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Przewodniczącą została Pani Wanda Nowicka - przedstawicielka  Stowarzyszenia Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, wiceprzewodniczącym został Pan Janusz Drosik-  przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koła w Stargardzie Szczecińskim, natomiast na sekretarza wybrano Pana Tadeusza Lera - przedstawiciela Powiatu Stargardzkiego. W skład Rady weszły również: Pani Agata Kmieć-Łuciuk  z Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim oraz Pani Wanda Wysocka - z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddz. Rejonowego Stargard Szczeciński.