Głównej zawartości

„Masz prawo do mediacji” – pod takim hasłem 15 października zorganizowano Obchody Stargardzkich Dni Mediacji. W otwartej konferencji wzięli udział mieszkańcy powiatu stargardzkiego oraz przedstawiciele m.in. sądu, ośrodków pomocy społecznej i samorządów.

Konferencję poprowadzili: Agnieszka Myszkowska – mediator oraz Łukasz Famulski – rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. W spotkaniu udział wzięli również: radca prawny Tomasz Trzaskowski oraz mediator Ireneusz Kieliszak. Na spotkaniu omówiono ważną rolę mediacji w rozwiązywaniu konfliktów, jej zasady i procedury postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnej i rówieśniczej oraz szkolnej. Przedstawiono także mediację w konkretnej sytuacji – ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Progress. Patronat nad wydarzeniem objęli:  Starosta Stargardzki oraz Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie.


Fot. Tadeusz Surma